• 10 lat Recykling Rejs

Wystartowały akcje Recykling Rejs 2021

25.03.2021

Akcja „Recykling Rejs”, którą Fundacja PlasticsEurope Polska organizuje wspólnie z wrocławskim ekologiem i podróżnikiem Dominikiem Dobrowolskim, odbywa się w tym roku pod hasłem „10 lat razem dla środowiska”. To przykład inicjatywy proekologicznej, która przez ten czas zdobyła liczne grono zwolenników. Podobnie, jak w ostatnich latach, także i w tym roku akcja rozpocznie się pierwszego dnia wiosny, tym razem od 12-godzinnego maratonu na Odrze, na Wrocławskim Węźle Wodnym.

„W tym roku wspólnie z Fundacją PlasticsEurope Polska zaplanowaliśmy kilkanaście akcji sprzątania rzek jezior i wybrzeża morskiego na terenie całego kraju, podczas których wspólnie z lokalnymi partnerami będziemy nie tylko sprzątać, ale także edukować i szukać wspólnych rozwiązań problemu śmieci w środowisku” – mówi Dominik Dobrowolski – „Dodatkowo zachęcam naprawdę wszystkich do realizowania swoich indywidualnych akcji #RecyklingRejs sprzątania środowiska i dzielenia się swoimi relacjami na naszym profilu”.
Jak podkreśla Anna Kozera-Szałkowska, Dyrektor Fundacji PlasticsEurope Polska „Wspólne akcje sprzątania środowiska wodnego „Recykling Rejs”, realizowane w różnych regionach naszego kraju od ponad 10 lat angażują i jednoczą wszystkich, którzy mają wspólny cel - walkę z zaśmieceniem i promowanie właściwego postępowania z odpadami.” Zwraca także uwagę na fakt, że „Plastikowe odpady są nie do zaakceptowania w środowisku naturalnym. Szczególnie widoczne są w środowisku wodnym, ponieważ unoszą się na powierzchni wody. Należy jednak wyraźnie oddzielić problem zaśmiecenia odpadami rozmaitego typu, w tym zużytymi wyrobami z tworzyw sztucznych, od stosowania tych materiałów w gospodarce. Opakowania z tworzyw sztucznych, tak chętnie wykorzystywane, ze względu choćby na wygodę i łatwość w transporcie, czy ich wyjątkowe właściwości ochrony produktu, jeśli zostaną nieodpowiedzialnie porzucone w środowisku, stają się kłującym w oczy odpadem, który ostatecznie - zamiast do recyklingu - trafić może do rzek i mórz. Bez ciągłej edukacji na ten temat, bez skutecznych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami, takich jak np. powszechna selektywna zbiórka odpadów, nie uda się rozwiązać problemu odpadów w środowisku.”
W ramach obchodów 10-lecia Recykling Rejs w czerwcu odbędzie się także międzynarodowy spływ z Wrocławia do Berlina, gdzie kilkudziesięcioosobowa ekipa kajakarzy z Polski i Niemiec pod przewodnictwem Dominika Dobrowolskiego przemierzy trasę z Wrocławia do Berlina, sprzątając i dokumentując stan środowiska na poszczególnych etapach trasy. Wszystkie akcje relacjonowane będą na bieżąco na www.recykling-rejs.pl
 

oraz na