Spływ po Nysie Łużyckiej

28.12.2017

Na zakończenie wakacji Fundacja RT-ON w dwa pierwsze weekendy września zorganizowała międzynarodowy spływ na międzynarodowej rzece Nysie Łużyckiej. Pierwszy etap spływu zakończył się sukcesem. W akcji wzięli udział kajakarze z Polski, Niemiec i Czech. Zgodnie z planem 2 września w Hradku nad Nysą  rozpoczęła się wyprawa, na finał kajakarze dowiosłowali do Radomierzyc. Drugi etap to było wiosłowanie z Przysieki aż do Gubina - nieopodal ujścia Nysy Łużyckiej do Odry. Międzynarodowa grupa kajakarek i kajakarzy zgodnie z planem brała udział w cyklu spotkań z mieszkańcami, samorządowcami oraz mediami. Spływ był też niestety dobrą okazją, aby posprzątać Nysę Łużycką z zalegających w nurcie rzeki i na brzegach odpadów. Okazało się, że odpady granic nie znają, a problem zaśmiecenia rzeki dotyczy Polski oraz Niemiec w takim samym stopniu. Zgodnie z planem były też wykłady.  W Łęknicy oraz w Zasiekach Dominik Dobrowoski opowiadał o swoich wyprawach pt. "Recykling Rejsy - odzyskuj tworzywa sztuczne!" (www.recykling-rejs.pl), realizowanych od siedmiu lat wspólnie z Fundacją PlastcsEurope Polska. Bardzo ciekawy wykad także poprowadził Leszek Pazderski, reprezentujący Greenpeace Polska, opowiadając o planowanych nowych kopalniach odkrywkowych w Gminie Brody i o wynikających z tego zagrożeniach dla środowiska, dla wody, dla mieszkańców oraz dla bezcennych zabytków.