Niszczą Przełom Białki!

12.12.2018
W rezerwacie Przełom Białki, położonym w obszarze Natura 2000 Dolina Białki nieopodal wsi Nowa Biała, prowadzone są prace w korycie rzeki z użyciem ciężkiego sprzętu. Zleceniodawcą jest PGW Wody Polskie. Zniszczone zostały unikalne walory przyrodnicze tego miejsca: zlikwidowano warkoczowy charakter rzeki, zasypano siedliska chronionych gatunków ryb. Ciężkim sprzętem rozjechano kamieńce, na których rosną chronione gatunki roślin, w tym występująca tylko na polskich odcinkach karpackich rzek - września pobrzeżna.
Prace zostały zlecone w celu „odbudowy brzegów” po letnim wezbraniu rzeki Białki. Małopolski oddział Wód Polskich, czyli RZGW Kraków, usiłuje w ten sposób zabezpieczyć przed zalewaniem tereny na brzegu rzeki, mimo że jeszcze kilka lat temu ta sama instytucja zalecała zupełnie inny tryb postępowania. Zgodnie z opracowanym wtedy projektem ochrony przed powodzią, na polach w pobliżu wsi wybudowane miały zostać wały. Planowano też podniesienie korony dróg, by mogły pełnić również funkcję przeciwpowodziową. Działania te miały zostać wykonane poza obszarem chronionym – dlatego, że to właśnie naturalne koryto Białki stanowi o unikalnej wartości przyrodniczej tego miejsca.
Obecnie przeważyło podejście całkowicie ignorujące wymogi ochrony przyrody oraz prawo w tym zakresie. Kosztem ponad pół miliona złotych Wody Polskie regulują koryto Białki, mimo że w strategii zarządzania obszarem Natura 2000 Dolina Białki i w Planie Zadań Ochronnych dla tego obszaru wszelkie prace regulacyjne traktowane są jako zagrożenie dla wartości przyrodniczych!
Organizacje tworzące Koalicja Ratujmy Rzeki / Save the Rivers Coalition podejmują w tej sprawie kroki prawne i zapowiadają protest przed siedzibą RZGW w Krakowie.
⤵️Więcej:
http://www.ratujmyrzeki.pl/204-ciezki-sprzet-dewastuje-rezerwat-przelom-bialki

Fot. Nowa Biała