gohome en
Cycling-Recycling
tytul: Świeć przykładem z IKEAtytul: Szkoła pełna zasobówtytul: Climate Tourtytul: „Świat, jaki lubisz. Klimat, który Ci odpowiada.”tytul: Sprzątania Długołęki ciąg dalszytytul: Jesienne porządki w Długołęcetytul: Elektrograty pozbierane, owoce rozdanetytul: Tokyo
min
PRZECZYTAJ

Recykling dał owoce w Gminie

Sprawnie i rzeczywiście owocowo przebiegły elektrozbiórki w dwie kolejne soboty 29 września i 6 października, w dziesięciu (...)

Sprawnie i rzeczywiście owocowo przebiegły elektrozbiórki w dwie kolejne soboty 29 września i 6 października, w dziesięciu miejscowościach w gminie Długołęka. Zebrano w sumie blisko 4  tony niepotrzebnych elektrogratów, które zostaną poddane recyklingowi i nie zanieczyszczą już środowiska. Za oddawane elektrograty mieszkańcy otrzymywali pomarańcze, mandarynki, banany, jabłka i śliwki. Największym powodzeniem cieszyły się banany :-)

Organizatorzy akcji: Pani Wójt Iwona Agnieszka Łebek, ekolog Dominik Dobrowolski i firma Wastes Service Group pragną podziękować pracownikom Urzędu Gminy oraz wszystkim Sołtysom miejscowości, gdzie rozdawano pyszne owoce za przyniesione elektrośmieci, za włożoną pracę i zaangażowanie w organizację akcji. Szczególne słowa uznania należą się dla sołtysów z Wilczyc, Mirkowa, Domaszczyna i Długołęki, gdzie efekty zbiórek były największe.

Jak w Polsce wygląda zbiórka elektrośmieci?

W 2012 główny inspektor ochrony środowiska dokonał analizy funkcjonowania systemu zbiórki i recyklingu elektrośmieci (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny /zsee/) w Polsce ( za rok 2011). W roku 2011 wprowadzono (sprzedano) ponad pół miliona ton sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W tym samym okresie zebrano ok. 140 tys. ton elektrośmieci, co stanowi 28% poziom zbiórki. W przeliczeniu na statystycznego Polaka zebraliśmy 3,55 kg elektrośmieci.

Gdzie powinny trafiać elektrośmieci?

Elektrośmieci powinny trafiać do punktu zbierania (gminny punkt zbiórki). Stamtąd trafiają do zakładu przetwarzania, w którym w odpowiednich warunkach sprzęt zostanie poddany demontażowi, oddzielone zostaną elementy zawierające niebezpieczne związki i substancje. Następnie elektrośmici podzielone zostają na frakcje (metal, tworzywa sztuczne, szkło etc.), które trafią do recyklera (np. huty). Recykler wykorzysta pozyskane w ten sposób surowce do produkcji nowych wyrobów. Elementy niebezpieczne zostaną unieszkodliwione. Pozostałość po wszystkich procesach tzw. balast, trafi na składowiska lub składowiska odpadów niebezpiecznych lub zostanie termicznie zutylizowany w specjalnych instalacjach.

Dlaczego należy tylko w sposób profesjonalny zbierać elektrośmieci?

Elektrośmieci zawierają liczne szkodliwe substancje, które jeżeli zostaną wyrzucone do środowiska,  po wydostaniu się z uszkodzonej lodówki , pralki, komputera, świetlówki czy innego urządzenia elektronicznego, przenikają do gleby i wody. Nieodpowiednie postępowanie z elektrośmieciami w skrajnych przypadkach może spowodować zatrucie organizmów ludzi i zwierząt substancjami trującymi zawartymi w zużytym sprzęcie.  Dlatego tak ważne jest oddanie elektrośmieci do profesjonalnych specjalnych punktów zbierania, dzięki czemu zostaną one oddane bezpiecznym procesom odzysku, recyklingu, a szkodliwe substancje zostaną unieszkodliwione. Poniżej znajduje się lista substancji niebezpiecznych zawartych w elektrośmieciach:

  • Rtęć – zawarta jest w niektórych świetlówkach. Jeśli trafi do zbiorników wodnych, a później przeniknie do mózgu człowieka, czy zwierząt, może spowodować zaburzenia wzorku, słuchu, mowy, koordynacji ruchów, żucia i połykania.
  • Związki bromu – stosowane są w komputerach. Po przeniknięciu do środowiska powodują u ludzi i zwierząt schorzenia układu rozrodczego oraz problemy neurologiczne.
  • Kadm – zawarty w bateriach urządzeń elektrycznych zaburza czynności nerek, powoduje chorobę nadciśnieniową, wywołuje zmiany nowotworowe, zaburza metabolizm wapnia, powodując deformację szkieletu i zaburza funkcje rozrodcze.
  • PCB– pełni w urządzeniach funkcje chłodzące, smarujące i izolujące, po dostaniu się do wód gruntowych przenika do gleby i atmosfery, a następnie do tkanki tłuszczowej ludzi i zwierząt Powoduje min. uszkodzenia wątroby, anomalie reprodukcyjne, osłabienie odporności, zaburzenia neurologiczne i hormonalne a także opóźnienia w rozwoju niemowląt.
  • R-12– czyli freon. W klimatyzatorach i lodówkach pełni funkcję chłodniczą. Jest szczególnie szkodliwy dla warstwy ozonowej. Od roku 1998 nie wolno go stosować w urządzeniach elektrycznych, jednak spotykany jest w urządzeniach starszego typu.
  • Azbest– używany w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych m.in. ze względu na swoje właściwości izolacyjne. Jest przyczyną wielu chorób np. pylicy azbestowej, raka płuc i nowotworu międzybłoniaka opłucnej.