• Recykling Daje Owoce 2019

Recykling Dał Owoce w Polsce

15.12.2019

Dziękuję za recyklingową i owocową jesień i początek zimy! Akcje nie byłyby możliwe bez zaangażowania lokalnych koordynatorek i koordynatorów, zatem nisko i ekologicznie się kłaniam i dziękuję: Alinie Oleszczuk z Gołdapi, Basi Jóźwik z Torunia, Grażynie Zalewskiej z Tuszowa Narodowego, Natalii Kulec z Żywca, Marcie Matuszczyk z Bytomia, Joasi Zajączkowskiej z Zabrza i Sośnicowic, Ewelinie Grzybowskiej z Warszawy, Kasi Kostrzewie z Czarnej i Radzymina oraz Kasi Nowickiej z Żor. Dziękuję dzieciom, uczniom ich rodzicom i dziadkom, dyrekcjom placówek i wszystkim Pomocniczkom i Pomocnikom za udział w tegorocznej edycji akcji Recykling Daje Owoce.
Dominik Dobrowolski :-)
 
Raport z akcji
ERP Polska Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. (ERP) we współpracy ze znanym ekologiem i podróżnikiem Dominikiem Dobrowolskim zorganizowali wspólnie w 2019 roku, w 11 wybranych placówkach edukacyjnych w Polsce wyjątkową akcję edukacyjną. Celem akcji była promocja selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zsee) oraz zużytych baterii. Akcja była organizowane pod hasłem "Recykling Daje Owoce". Zaangażowały się w nie placówki oświatowe, począwszy od przedszkoli, szkół podstawowych, liceów, kończąc na wyższych uczelniach. Działania edukacyjne były wspierane przez media, organizacje społeczne oraz samorządy.
Akcja była realizowana w czterech etapach.
I etap. Upowszechnianie wiedzy na temat konieczności zbiórki zsee. Promocja trwała zazwyczaj ok. jednego miesiąca od września do października 2019. W jej ramach lokalni koordynatorzy przygotowywali i upowszechniali komunikaty prasowe, plakaty, informacje dotyczące konieczności zbiórki elektroodpadów i baterii. Prowadzone były dodatkowe zajęcia ekologiczne na lekcjach oraz działania promocyjne wśród lokalnych społeczności. Wielokrotnie w promocję akcji były zaangażowane lokalne media, serwisy internetowe gmin oraz portale społecznościowe. Dzięki zaangażowaniu lokalnych koordynatorów i mediów o celach akcji, o konieczności zbiórki i recyklingu elektroodpadów dowiedziało się minimum 100 tys. odbiorców, a czynny udział w akcjach wzięło ok. 11 tys. osób.
II etap. Zbiórki baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzone były na terenie wyznaczonym przez organizatorów (przedszkola, szkoły, wyższe uczelnie). W zamian za przynoszone elektroodpady uczestnicy akcji otrzymywali owoce. Ilości zbieranych elektroodpadów wahały się od ok 1 do 5 m3 zsee. W ramach lokalnych akcji zbierane były najczęściej drobne elektroodpady oraz baterie. Baterie były zbierane do pojemników, które bezpłatnie zapewniła organizacja ERP. Akcje zbiórki w wielu miejscach będą kontynuowane w 2020 roku np. poprzez zaangażowanie się placówek także do kolejnej ekologicznej akcji pt. EkoWalentynki 2020. Dzięki połączaniu obydwu akcji, działania edukacyjne w wielu placówkach prowadzone są przez cały rok szkolny, zachowując ciągłość procesu edukacji.
III etap. Odbiór zsee był koordynowany przez firmę REMONDIS Electrorecycling, która współpracuje z ERP w Polsce. Wszystkie zebrane podczas akcji elektroodpady i baterie będą poddane odzyskowi i recyklingowi.
IV etap - podsumowanie. Po organizacji lokalnych akcji regionalni koordynatorzy podsumowywali swoje działania, tworząc komunikaty prasowe, zamieszczając zdjęcia i informacje z akcji na swoich stronach www oraz w serwisach społecznościowych. Stworzony został również podsumowujący materiał wszystkie akcje i formie komunikatu medialnego rozesłany został do ogólnopolskich mediów oraz zamieszczony na ogólnopolskich serwisach internetowych. Podsumowanie i opis poszczególnych akcji wraz ze zdjęciami oraz linkami zostały zarchiwizowane na stronie www.cycling-recycling.eu .
Uczestnicy akcji Recykling Daje Owoce 2019:
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie
Szkoła Podstawowa nr 356 w Warszawie
Szkoła Podstawowa Nr 47 w Bytomiu
Szkoła Podstawowa w Sośnicowicach
Szkoły Podstawowej Nr 32 w Zabrzu
Szkoła Podstawowa w Tuszowie Narodowym
Szkoła Podstawowa w Czarnej
Szkoła Podstawowa nr 3 w Żorach
Szkoła Podstawowa nr 2 w Gołdapi
Przedszkole nr 11 w Żywcu

Recykling Daje Owoce 2019
Recykling Daje Owoce 2019
Recykling Daje Owoce 2019
Recykling Daje Owoce 2019
Recykling Daje Owoce 2019
Recykling Daje Owoce 2019
Recykling Daje Owoce 2019
Recykling Daje Owoce 2019
Recykling Daje Owoce 2019
Recykling Daje Owoce 2019
Recykling Daje Owoce 2019
Recykling Daje Owoce 2019