Recykling Daje Owoce 2019

27.08.2019

We współpracy z ERP Polska Organizacją Odzysku SEiE i Organizacją Odzysku Opakowań S.A. (ERP) od września 2019 roku w wybranych szkołach, przedszkolach i organizacjach społecznych w całej Polsce rozpoczyna się cykl akcji edukacyjnych, których celem jest promocja selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zsee) oraz zużytych baterii. Akcje są organizowane pod hasłem "Recykling Daje Owoce". Program będzie realizowany w czterech etapach.

I etap. Upowszechnianie wiedzy na temat konieczności zbiórki zsee. Lokalni koordynatorzy przygotowują i upowszechniają komunikaty prasowe, plakaty, informacje dotyczące konieczności zbiórki elektroodpadów i baterii. W promocję akcji będą zaangażowane lokalne media, serwisy internetowe gmin oraz portale społecznościowe.

II etap. Zbiórki baterii oraz zsee prowadzone będą na terenie wyznaczonym przez organizatorów. W zamian za przynoszone elektroodpady uczniowie i mieszkańcy otrzymają  owoce.

III etap. Odbiór zsee będzie koordynowany bezpośrednio przez ERP. Po otrzymaniu od lokalnych koordynatorów zgłoszenia odbioru firmy wyznaczone przez ERP zapewnią bezpłatny transpor zebranych podczas akcji elektroodpadów do profesjonalnych centrów recyklingu.

IV etap - Po organizacji lokalnych akcji regionalni koordynatorzy podsumowują swoje akcje, tworząc komunikaty prasowe, zamieszczając zdjęcia i informacje z akcji na swoich stronach www oraz w serwisach społecznościowych.

Opis poszczególnych akcji wraz ze zdjęciami oraz linkami będzie zarchiwizowany na stronie www.cycling-recycling.eu .

Pomysłodawcą i koordynatorem akcji jest ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski. Organizacje, szkoły i inne podmioty zainteresowane udziałem w programie Recykling Daje Owoce proszone są o bezpośredni kontakt: dominik@cycling-recycling.eu .