• Koronożyrafa dla Recykling Rejsu!

Koronożyrafa dla Recykling Rejsu

11.05.2021

"Koronożyrafa" za najlepszy film na festiwalu kajakowym Kajak Jamboree 2021 - XIV E-Spotkanie Podróżników Kajakarzy dzięki głosom Internautów trafiła do rąk ekologa i podróżnika Dominika Dobrowolskiego za film pt. 10 lat RECYKLING REJS Dziękuję za takie wyróżnienie. Film powstał  dzięki  pomocy Fundacji PlasticsEurope Polska i Film-Fido - mówi Dominik Dobrowolski. 

 

W tym roku finał festiwal Kajak Jamboree był połączony z kultowymi wręcz zawodami kajakarstwa górskiego AMP Kamienna, które odbyły się 8 maja w Szklarskiej Porębie.  Zawodom towarzyszyła też akcja sprzątaniu brzegów Kamiennej, okazuje się bowiem, że właśnie w górach zaczyna się droga śmieci do Bałtyku, i ważne jest, aby dbając o rzeki chronić je przed zaśmieceniem od źródeł aż do ujścia. Akcja sprzątania była zorganizowana z okazji 10-lecia #RecyklingRejs przez Dominika Dobrowolskiego  (laureata festiwalu Kajak Jamboree w tym roku) oraz Ewę Leś z CCB - Coalition Clean Baltic . 

 

„W tym roku wspólnie z Fundacją PlasticsEurope Polska zaplanowaliśmy kilkanaście akcji sprzątania rzek jezior i wybrzeża morskiego na terenie całego kraju, podczas których wspólnie z lokalnymi partnerami będziemy nie tylko sprzątać, ale także edukować i szukać wspólnych rozwiązań problemu śmieci w środowisku” – mówi Dominik Dobrowolski – „Dodatkowo zachęcam naprawdę wszystkich do realizowania swoich indywidualnych akcji #RecyklingRejs sprzątania środowiska i dzielenia się swoimi relacjami na naszym profilu”.

 

Jak podkreśla Anna Kozera-Szałkowska, Dyrektor Fundacji PlasticsEurope Polska „Wspólne akcje sprzątania środowiska wodnego „Recykling Rejs”, realizowane w różnych regionach naszego kraju od ponad 10 lat angażują i jednoczą wszystkich, którzy mają wspólny cel - walkę z zaśmieceniem i promowanie właściwego postępowania z odpadami.” Zwraca także uwagę na fakt, że „Plastikowe odpady są nie do zaakceptowania w środowisku naturalnym. Szczególnie widoczne są w środowisku wodnym, ponieważ unoszą się na powierzchni wody. Należy jednak wyraźnie oddzielić problem zaśmiecenia odpadami rozmaitego typu, w tym zużytymi wyrobami z tworzyw sztucznych, od stosowania tych materiałów w gospodarce. Opakowania z tworzyw sztucznych, tak chętnie wykorzystywane, ze względu choćby na wygodę i łatwość w transporcie, czy ich wyjątkowe właściwości ochrony produktu, jeśli zostaną nieodpowiedzialnie porzucone w środowisku, stają się kłującym w oczy odpadem, który ostatecznie - zamiast do recyklingu - trafić może do rzek i mórz. Bez ciągłej edukacji na ten temat, bez skutecznych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami, takich jak np. powszechna selektywna zbiórka odpadów, nie uda się rozwiązać problemu odpadów w środowisku.”

10 lat #Recykling Rejs - sprzątanie rzeki Kamiennej
10 lat #Recykling Rejs - sprzątanie rzeki Kamiennej
10 lat #Recykling Rejs - sprzątanie rzeki Kamiennej
10 lat #Recykling Rejs - sprzątanie rzeki Kamiennej