• #SpływWrocławBerlin

10 lat - Recykling Rejs - płyniemy do Berlina!

15.02.2021

Obchodzimy 10 lecie akcji #RecyklingRejs organizowanej od ponad dekaty przez Fundację PlasticsEurope Polska oraz ekologa i podróżnika Dominika Dobrowolskiego. Z tej okazji zapraszamy na fantastyczną wyprawę! Liczba miejsc ograniczona! Wydarzenie na fb. Liczy się kolejność wpłat. Rozpoczynamy zapisy na tegoroczny spływ z Wrocławia do Berlina. Przeczytajcie uważnie poniższą informację. W razie pytań najlepiej dzwońcie i piszcie do Komandorów spływu:

Dominik Dobrowolski (Wrocław): tel. +48 697092978 , dominik@cycling-recycling.eu

Bogumił Jarema Jarecki (Berlin): tel. +49 17668382820 , bogumil.jarecki@grafik-input.com

II Międzynarodowy Ekologiczny Spływ "Wrocław Berlin 2021".

MISJA I CEL SPŁYWU

1. Spływ Wrocław Berlin 2021 jest międzynarodowym spływem rzekami Odrą i Szprewą na trasie z Wrocławia do Berlina, w dniach 7–27 06 2021 roku. Misją spływu jest ochrona rzek i mórz przed odpadami. Celem spływu jest popularyzacja różnorodności przyrodniczej i kultury szlaku Odry i Szprewy, a także promocja ekologicznej turystyki kajakarskiej.

WARUNKI LOGISTYCZNE SPŁYWU

1. Podczas spływu będą zapewnione: miejsca na namioty i biwaki wraz z (jeżeli będzie to możliwe) możliwością skorzystania z toalet i pryszniców; oraz transport uczestniczek i uczestników, i kajaków po zakończeniu spływu z Berlina do Wrocławia.

2. Spływ odbędzie się w standardzie „Zero Waste”, czyli każda uczestniczka i każdy uczestnik zobowiązują się do ograniczenia ilości odpadów, jakie wytworzą podczas spływu, oraz posprzątania każdego biwaku, na którym się zatrzymają.

3. Każda uczestniczka i każdy uczestnik muszą być samodzielni i samowystarczalni.

4. Każda uczestniczka i każdy uczestnik płyną z całym swoim wyposażeniem w kajakach.

5. Trasa spływu jest określona, ale może ulec zmianie ze względu na sytuacje nadzwyczajne, np. warunki atmosferyczne, choroby, awarie oraz inne wydarzenia losowe.

6. Podczas spływu nie towarzyszy przewodnik ani pilot.

7. Ogólny harmonogram i trasa spływu:

1 dzień, 17.06. 021 Wrocław - Lubiąż

2 dzień, 18.06.021 Lubiąż - Chobienia

3 dzień, 19.06.021 Chobienia - Głogów

4 dzień, 20.06.021 Głogów - Nowa Sól

5 dzień, 21.06.021 Nowa Sól - Cigacice

6 dzień, 22.06.021 Cigcice - Gostchorze

7 dzień, 23.06.021 Gostchorze - Eisenhüttenstadt

8 dzień, 24.06.021 Eisenhüttenstadt - Müllrose

9 dzień, 25. 06 021 Müllrose - Fürstenwalde

10 dzień, 26.06 021 Fürstenwalde - Erkner

11 dzień, 27.06 021 Erkner - Berlin (powrót autokarami do Wrocławia)

WARUNKI PRAWNE I PORZĄDKOWE SPŁYWU

1. Spływ nie jest imprezą masową ani sportową. Spływ jest społeczną akcją, w której każda uczestniczka i uczestnik biorą udział dobrowolnie, na własną odpowiedzialność, ryzyko i koszt.

2. Uczestnictwo osób w wieku poniżej 18 lat jest możliwe tylko pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Każda uczestniczka i każdy uczestnik spływu zobowiązują się płynąć w kamizelce asekuracyjnej oraz posiadać w kajaku apteczkę pierwszej pomocy.

4. Przybycie na każdy biwak musi nastąpić najpóźniej do godz. 21.00. Jeżeli ktoś zechce wyjątkowo pominąć którykolwiek z wyznaczonych biwaków, musi wcześniej poinformować o tym Komandorów spływu.

5. Każda uczestniczka i każdy uczestnik, którzy nie stawią się na mecie dziennego odcinka, np. z powodu pogody lub stanu zdrowia, są zobowiązani do poinformowania (np. przez telefon komórkowy) Komandorów spływu o swojej nieobecności, najpóźniej do godz. 20.00 tego samego dnia. W przypadku nieuzasadnionego braku takiego powiadomienia i gdy nieobecność spowoduje uruchomienie akcji poszukiwawczej, uczestniczka lub uczestnik spływu poniosą wszystkie koszty takiej akcji.

6. Komandorzy spływu nie odpowiadają za uszczerbki na zdrowiu uczestniczek i uczestników spływu, i uszkodzenia ich sprzętu oraz za wynikające z tego konsekwencje.

7. Komandorzy spływu mają prawo do wykluczenia uczestniczek i uczestników ze spływu w przypadku naruszenia warunków niniejszego regulaminu.

8. Uczestnicy zobowiązani są podporządkować się zarządzeniom Komandorów spływu, którymi są:

Dominik Dobrowolski (Wrocław): tel. +48 697092978 , dominik@cycling-recycling.eu

Bogumił Jarema Jarecki (Berlin): tel. +49 17668382820 , bogumil.jarecki@grafik-input.com

WARUNKI FINANSOWE SPŁYWU

1. Każda uczestniczka i każdy uczestnik musi wpłacić do 30 04 2021 opłatę organizacyjną w wysokości 600 zł lub 150 Euro (z dopiskiem: Spływ Wrocław Berlin, i dopisanym swoim imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu). Opłatę organizacyjną należy wpłacić na konto Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA:

wpłaty w złotówkach PLN na konto nr. :

02 1050 1575 1000 0023 2636 8848

wpłaty w Euro € na konto nr: IBAN:

PL 69 1050 1575 1000 0024 1234 7375

SWIFT: INGBPLPW

Bank address: ING Bank Śląski S.A., ul. Szewska 72, 50-121 Wrocław, Poland

Opłaty organizacyjne pokryją koszt organizacji spływu: koordynacji i nadzoru nad spływem, organizacji warsztatów ekologicznych i przyrodniczych, organizacji biwaków, transportu uczestników spływu i kajaków po zakończeniu spływu z Berlina do Wrocławia oraz produkcję upominków dla uczestników spływu. Opłaty organizacyjne zostaną zwrócone wpłacającym w przypadku odwołania spływu lub rezygnacji uczestnika, pod warunkiem, że rezygnacja nastąpi do (do 15 maja 2021!) z udziału w spływie. #SpływWrocławBerlin #RecyklingRejs .