Recykling Rejs - chronimy rzeki i Bałtyk przed odpadami

Zanieczyszczenie oceanów, mórz, rzek, jezior wzrasta każdego roku. Ponad 80% odpadów trafiających do mórz pochodzi z lądu. Dlatego postanowiliśmy walczyć z tym problemem na rzekach oraz na lądzie i od 2011 roku organizujemy cykliczne spływy kajakowe oraz akcje sprzątania rzek od źródeł aż do morza, tak aby śmieci nie spływały do Bałtyku. Szczegóły na www.recykling-rejs.pl. Projekt od samego początku współorganizowany jest wspólnie z Fundacją PlasticsEurope Polska. W ostatnich latach pomaga w wyprawach Rekopol Organizacja Odzysku. Zobacz, jak wyglądały wszystkie nasze wyprawy pt.  "Recykling Rejs - Odzyskuj tworzywa sztuczne!"

2017 - z Mazur do Warszawy - http://www.recykling-rejs.pl/ ,

2016 - Pętla Żuławska i Toruńska - http://rejs2016.recykling-rejs.pl/ ,

2015 - Bałtyk - http://www.baltyk.recykling-rejs.pl/ ,

2014 - z Warszay do Berlina  - http://rejs2014.cycling-recycling.eu/ ,

2013 - z Tarnowa do Szczecina - http://rejs2013.cycling-recycling.eu/ ,

2012 - Wisła - http://wisla.cycling-recycling.eu/ ,

2011 - Odra - http://odra.cycling-recycling.eu/ ,