gohome en
Cycling-Recycling
tytul: Ekologiczna sobota w Parku Ulrichów na Wolitytul: Kwiaty za elektrograty w niedzielę 17 05 na Wolitytul: Bilety za Kartoniki 16.05 w sobotę na Wolitytul: EkoWystawa w Parku Ulrichatytul: Ekomajówka w parku Ulricha na Wolitytul: Coalition Clean Baltictytul: Ministerstwo Środowiska o Recykling rejsachtytul: Ekospotkania w bibliotekach rozpoczęte
min
PRZECZYTAJ

Dzień bez śmiecenia

Tegoroczna edycja Dnia bez Śmiecenia odbędzie się pod znakiem jakości surowca.  Stawiam na jakość. Sprawdzam! – hasło (...)

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przebudowała system gospodarki odpadami w Polsce. Od 1 lipca 2013 roku gmina, a nie firmy odbierające odpady, są odpowiedzialne za odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych. Każda gmina musiała więc zdecydować o kształcie własnego systemu odbioru odpadów i stworzyć własny system selektywnej zbiórki odpadów. Dzięki temu rozwiązaniu dużo większa liczba mieszkańców jest objęta systemem odbioru, czego efektem jest wzrost ilości zbieranych surowców wtórnych sięgający nawet 20-30 %.

Wraz we wzrostem ilości zbieranych surowców wtórnych wyraźnie spadła ich jakość. Z informacji przekazywanych nam przez Partnerów wiemy, że zdarzają się partie surowca mające nawet kilkadziesiąt procent zanieczyszczeń! Jest to istotny problem, który powoduje problemy ze zbyciem surowca, spadek jego ceny oraz częste przypadki „odliczania zanieczyszczeń” przez recyklera. Często też w skutek zabrudzenia posegregowane odpady tracą swoją wartość i nie nadają się do recyklingu.

Dlatego zdecydowaliśmy się stworzyć projekt którego celem jest podniesienie jakości surowców wtórnych pozyskiwanych poprzez selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych „u źródła”. Aby go osiągnąć, konieczne jest podejmowanie efektywnych działań edukacyjno – informacyjnych wśród mieszkańców poszczególnych gmin wskazujących na obowiązujące na danym terenie zasady selektywnej zbiórki, najczęściej popełniane błędy oraz uczulające ich na problemy związane z nieprawidłową i niedbałą segregacją odpadów.

W badaniu świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski przeprowadzonym przez TNS Polska na zlecenie Ministerstwa Środowiska w 2014 roku 68% Polaków zadeklarowało, że regularnie segreguje odpady. To wzrost 14 % względem poprzedniego roku, w którym 54 % badanych udzieliło takiej odpowiedzi. Z pewnością jest to pozytywny trend, jednak wraz ze wzrostem ilości selektywnie zbieranych odpadów nastąpił znaczny spadek ich jakości, a zanieczyszczenie niektórych partii surowców wtórnych sięga nawet kilkudziesięciu procent. Jest to istotny problem, który skutkuje obniżeniem wartości surowca i może spowodować jego nieprzydatność do recyklingu.

W pojemnikach i workach służących do segregacji odpadów opakowaniowych można znaleźć niemal wszystko – począwszy od odpadów komunalnych po niebezpieczne (m.in. baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po lekach), które powinny trafić do specjalnych pojemników lub punktów zbiórki. Często razem ze szkłem opakowaniowym (butelki i słoiki) wyrzucane jest szkło gospodarcze takie jak szyby, szklanki, talerze, które należy wyrzucać do zwykłego kosza na odpady komunalne, gdyż ze względu na inną temperaturę topnienia oraz zawartość niepożądanych domieszek nie mogą zostać poddane recyklingowi ze szkłem opakowaniowym. Duży problem stanowi również wyrzucanie nieopróżnionych kartonów po płynnej żywności, kubków po jogurtach, butelek po napojach. W przypadku, kiedy trafiają one do pojemnika z tzw. frakcją suchą mogą zabrudzić makulaturę, która silnie zanieczyszczona lub zapleśniała nie może zostać przetworzona.

Tegoroczna edycja Dnia bez Śmiecenia odbędzie się pod znakiem jakości surowca.  Stawiam na jakość. Sprawdzam! – hasło kampanii - ma na celu skłonić nas do sprawdzenia czy skoro segregujemy odpady to na pewno robimy to poprawnie– zgodnie z obowiązującymi w naszej gminie standardami zbiórki. Po przeprowadzeniu tzw. reformy śmieciowej gmina jest odpowiedzialna za odbiór odpadów z gospodarstw domowych i to ona decyduje o kształcie systemu selektywnej zbiórki odpadów na swoim terenie. W każdej gminie zbiórka odpadów może wyglądać inaczej – dlatego tak ważne jest, aby zapoznać się ze standardami obowiązującymi w miejscu naszego zamieszkania.

W ramach zbliżającej się edycji Dnia bez Śmiecenia będziemy zachęcać do odwiedzenia strony internetowej gminy lub pobrania w urzędzie gminy informacji w jaki sposób poprawnie segregować odpady, zapoznania się z informacją co w danym worku/pojemniku powinno się znaleźć, a czego nie należy tam wyrzucać oraz zajrzenia do własnego pojemnika/ worka i sprawdzenia czy pośród wysegregowanych przez nas odpadów nie znajdują się te, które nie powinny tam trafić.

Błędy, które popełniamy podczas segregowania odpadów często są wynikiem naszej niewiedzy i intuicyjnego segregowania odpadów, a takie proste działanie przeprowadzone przez każdego z nas może znacząco wpłynąć na jakość surowców wtórnych i umożliwić ich efektywny recykling.

 

Zachęcamy do włączenia się do akcji poprzez:

·         wejście na stronę www.dzienbezsmiecenia.pl i przesłanie kartki do swoich współpracowników, znajomych i przyjaciół

·          włączenie się do akcji Stawiam na jakość. Sprawdzam! i sprawdzenia czy poprawnie segregujemy odpady

·         dołączenie do kampanii prowadzonej na facebooku http://www.facebook.com/dzienbezsmiecenia oraz polubienie naszego profilu

·         przyłączenie się do obchodów Dnia Bez Śmiecenia poprzez organizację działania w swoim mieście, szkole, miejscu pracy.

Kartkę można również otrzymać wysyłając wiadomość na adres: kartka@rekopol.pl

Zapraszamy na: www.dzienbezsmiecenia.pl oraz nasz profil na facebooku.

 

*Dzień bez Śmiecenia - World non-waste Day to pomysł wypracowany przez młodzież z kilkunastu krajów współdziałających w ramach międzynarodowego programu „Europejski Eko-Parlament Młodzieży”, przedsięwzięcia firmowanego przez PRO EUROPE (organizację zrzeszającą działające w ramach systemu Zielonego Punktu organizacje odzysku), a koordynowanego i sponsorowanego w Polsce przez Rekopol. Projekt realizowany jest w ramach publicznych kampanii edukacyjnych prowadzonych przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A.

wiadomosci.php?dzial=2&kat=13&art=1120

Ratujmy Sokołowsko!

W dawnym sanatorium powstaje Laboratorium Kultury i Centrum Edukacji Ekologicznej EkoWieża. Zapraszamy do Sokołowska na spotkania z (...)


EkoWalentynki 2018


PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ