gohome en
Cycling-Recycling
tytul: Dni Ziemi - Warszawa, Kraków, Gdynia i Poznańtytul: Zapraszam na ReKonstrukcje - KONKURS TVN UWAGAtytul: Dzień Ziemi w Kobierzycachtytul: Kwiaty za elektrograty w Gminie Kobierzycetytul: Ekoedukacja w Gminie Kobierzycetytul: Ekolekcjetytul: Zapraszamy na Dzień Ziemi do Poznaniatytul: Zapraszamy na Dzień Ziemi do Warszawy
min
PRZECZYTAJ

Dzień Ziemi 2012

Zbliża się Dzień Ziemi. Zapraszam do udziału w akcji "Recykling daje owoce" w Warszawie 19 kwietnia, Krakowie (...)

Zbliża się Dzień Ziemi. Zapraszam do udziału w akcji "Recykling daje owoce" w Warszawie 19 kwietnia, Krakowie 20 kwietnia, Poznaniu i Gdyni 22 kwietnia. Idea akcji jest prosta: mieszkańcy np. Poznania za przyniesione kartoniki po napojach (tzw tetrapaki) dostaną garść owoców. Bo "Recykling daje owoce" :-) Przy okazji zbudujemy z kartoników różne cuda, np. w Gdyni na Skwerze Kościuszki zobaczycie ekologiczną imitację Zawiszy Czarnego. Zapraszam z kartonikami na akcje!

Gdynia

Kraków

Warszawa

Poznań

 

 

Głównym partnerem akcji jest Program REKARTON.

 


Pozdrawiam :-) Dominik Dobrowolski

dominik@cycling-recycling.eu

www.cycling-recycling.eu

 

Informacja prasowa


Bardzo dobre wyniki recyklingu opakowań kartonowych po mleku i sokach w ramach Programu REKARTON w 2011 roku. Ponad 6 250 ton kartoników po płynnej żywności poddanych recyklingowi

11 kwietnia 2012 r. Program REKARTON ogłosił wyniki swojej działalności za 2011 r. W  ramach dobrowolnej inicjatywy producentów mleka i soków, mającej na celu rozwijanie systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po płynnej żywności, realizowanej pod patronatem ministra środowiska, w ubiegłym roku zebrano i poddano recyklingowi ponad 6 250 ton kartoników. Tym samym Program REKARTON zrealizował roczny cel recyklingowy ustalony na poziomie 9% masy opakowań kartonowych do mleka i soków wprowadzonych na rynek.

W 2012 roku Program REKARTON rozpoczyna szósty rok działalności. Inicjatywa ta została zapoczątkowana w 2007 roku, gdy organizacje reprezentujące użytkowników opakowań, branże gospodarki żywnościowej i opakowaniowej oraz firmy dostarczające kartonowy materiał opakowaniowy podpisały Dobrowolne Porozumienie. W dokumencie tym ustalono wielkości masy odpadów, które mają zostać poddane recyklingowi w kolejnych latach. W ciągu 5 lat funkcjonowania programu zebrano niemal 20 000 ton odpadów kartonowych po mleku i sokach.

 „Obserwuję rozwój Programu REKARTON z ogromną satysfakcją. Co roku realizujemy niezwykle ambitne cele recyklingowe. W ciągu pięciu lat funkcjonowania tej inicjatywy zebraliśmy i poddaliśmy recyklingowi 19 300 ton odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności! Ta liczba robi wrażenie, zwłaszcza gdy policzymy, że przewiezienie takiego ładunku wymagałoby wynajęcia niemal 1 000 tirów, które utworzyłyby kolejkę
o długości 13,5 km
” – powiedział Jan Jasiński, przewodniczący Rady Dobrowolnego Porozumienia na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do zywności płynnej.

Głównym składnikiem opakowań kartonowych do płynnej żywności jest papier, który stanowi 75-80% ich wagi, dzięki czemu doskonale nadają się one do ponownego wykorzystania. Poddanie zebranych odpadów recyklingowi pozwala na ograniczenie zużycia surowców pierwotnych, głównie celulozy pozyskiwanej z drewna, oraz zmniejszenie obciążenia lokalnych składowisk odpadów komunalnych, które dysponują ograniczoną pojemnością.

Środki finansowe na rozwój Programu REKARTON są pozyskiwane od przedsiębiorstw, które wprowadzają na rynek produkty w kartonach do płynnej żywności, na podstawie dobrowolnej „dopłaty recyklingowej”. Jednym z największych sukcesów Dobrowolnego Porozumienia jest to, że uczestniczą w nim wszyscy liczący się producenci mleka i soków
w Polsce, którzy stosują tego typu opakowania.

Współpraca z recyklerami

Poza realizacją swoich podstawowych celów Program REKARTON wywiera korzystny wpływ na środowisko biznesowe związane ze zbieraniem, sortowaniem i recyklingiem odpadów.
Program REKARTON współpracuje z kilkoma papierniami m.in. z Mondi Świecie S.A.,  Packprofil Sp. z o.o. i Beskidy S.A. Ponadto w ubiegłym roku współpracująca z programem firma PMP Recykl przy wsparciu z Unii Europejskiej uruchomiła innowacyjną linię do produkcji płyt z materiałów odpadowych, które znajdują zastosowanie w budownictwie. Działania te przynoszą korzyści nie tylko dla środowiska naturalnego, ale także dla gospodarki.

Selektywne zbieranie i recykling – edukacja

Program REKARTON angażuje się również w nowe inicjatywy służące promocji selektywnego zbierania opakowań kartonowych po mleku i sokach, takie jak program pilotażowy dotyczący realizacji niektórych obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jesienią 2011 r. przedstawiciele 10 firm działających na rynku gospodarowania odpadami komunalnymi w około stu gminach podpisali list intencyjny, w którym zadeklarowali wolę zbierania tego typu odpadów. „Postanowiliśmy wesprzeć działania podejmowane przez sygnatariuszy tego listu. Odbieramy od nich kartoniki po płynnej żywności zgromadzone w wyniku selektywnego zbierania, dostarczamy także materiały reklamowe zachęcające mieszkańców ich gmin do segregowania odpadów. Gorąco zachęcamy inne firmy zajmujące się gospodarowaniem odpadami, aby przystępowały do tej inicjatywy” – powiedział Władysław Janikowski, Dyrektor Programu REKARTON.

Istotną część działalności Programu REKARTON stanowi zaangażowanie w realizację akcji edukacyjnych, które mają na celu przekonanie konsumentów, że kartoniki po mleku i sokach nie tylko można, ale także warto zbierać. W ubiegłym roku program wspierał m. in. wydarzenia z cyklu Zamień odpady na kulturalne wypady, Kultura to Natura oraz Recykling daje owoce realizowane w największych miastach Polski, a także targi EcoFamily w Kielcach, konkurs "Na tropie surowców wtórnych – 1,2,3 … kartoniki zbieraj Ty!" w Bełchatowie oraz Mazurski Festyn Ekologiczny Ekologika w Spytkowie koło Giżycka.

Program REKARTON został powołany w celu realizacji postanowień Dobrowolnego Porozumienia na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności. Porozumienie podpisane w połowie 2007 roku przez organizacje reprezentujące producentów żywności ma charakter całkowicie dobrowolny i jest pierwszym tego typu działaniem w Polsce.

Dodatkowych informacji udzielają:

Władysław Janikowski, Dyrektor Programu REKARTON, wladyslaw.janikowski@rekarton.pl, tel. +48 22 742 10 47

Questia sp. z o.o. sp. k.

Communications Management Consultants

Agnieszka Bąk, abak@questiapr.pl, tel.: +48 22 623 07 00