gohome en
Cycling-Recycling
tytul: Recykling Dał Owoce w Bytomiutytul: Wybierz logo Koalicji *Recykling Górom*tytul: Recykling Daje Owoce w Gminie Gnieznotytul: Ekospotkanie w Pustkowie Żurawskimtytul: Objazdowa wystawa Fundacji PlasticsEurope Polskatytul: Recykling Daje Owoce w Tuszowie Narodowymtytul: Recykling Daje Owoce w Kielcachtytul: Recykling Daje Owoce we Frysztaku
min
PRZECZYTAJ

Recykling Daje Owoce w Przegini

W ramach akcji, w 20 wybranych miejscowościach w Polsce, organizowane są zbiórki elektroodpadów, za które w zamian (...)

W ramach akcji, w 20 wybranych miejscowościach w Polsce, organizowane są zbiórki elektroodpadów, za które w zamian rozdawane są pyszne owoce. Zespół Szkół w Przegini bierze udział w tym przedsięwzięciu.
Przynieś z mieszkania do punktu zbierania!

ELEKTROGRATY! 

Zbiórka będzie prowadzona 

od 2 do 27 października 2017

Wszystkie informacje dotyczące zbiórki (miejsce, zasady zbiórki) będą na bieżąco podawane na stronie internetowej szkoły: http://sp.zsprzeginia.pl/recykling-daje-owoce/

Recykling elektroodpadów naprawdę przynosi owoce, jest tylko jeden warunek: 

wszystkie elektrośmieci to odpady niebezpieczne, więc nie mogą trafiać do zwykłych śmieci!

Dlatego tak ważna jest edukacja ekologiczna i przekonanie każdego z nas, aby stare lodówki, suszarki, laptopy, telefony, baterie, świetlówki – jednym słowem wszystkie zużyte, zepsute i niepotrzebne sprzęty na prąd były segregowane i oddawane do recyklingu.
W ramach akcji „Recykling Daje Owoce”, rozdajemy za elektrograty owoce. To oczywiście symbol akcji, mamy jednak nadzieję że ekologia, recykling i owoce, rzecz jasna, wyjdą nam wszystkim na zdrowie.
Garść ważnych faktów
Kraje w Unii Europejskiej mają obowiązek selektywnej zbiórki elektroodpadów. W Polsce w roku 2015 mieliśmy obowiązek zbiórki i recyklingu 35% ZSEE ( zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny), cel został przekroczony (38%). Obowiązkowy poziom zbierania w 2016 i 2017 wynosił już 40%, to stanowiło ok. 210 tys. ton elektroodpadów. Poziom rośnie znacząco już w 2018 (50%) i potem o 5%, co roku aż osiągniemy 65% zbiórki i recyklingu ZSEE.
Bez zwiększania świadomości ekologicznej konsumentów, nie damy rady osiągnąć tego celu!
Największy problem z recyklingiem nadal stanowi nielegalna rozbiórka przez „złomiarzy”. Sprzęt nie trafia do legalnego systemu, czyli do profesjonalnych firm, które rozkładają ZSEE na drobne elementy, nie zanieczyszczając przy tym środowiska. „Złomiarze” niestety wyciągają, co wartościowsze fragmenty, przede wszystkim metale: aluminium czy miedź, a reszta ląduje na dzikich wysypiskach, w lasach i rowach.
Liderami zbiórki i recyklingu ZSEE w Europie są kraje skandynawskie, w których, już kilka lat temu, zbierano rocznie kilkanaście kg elektroodpadów na mieszkańca – czyli osiągano poziom powyżej 50% recyklingu.  W ogonie stawki są nowe kraje Unii oraz Portugalia i Grecja, gdzie recykling jest na niskim poziomie.
Co możemy zrobić z elektroodpadami? Możemy oddać je w sklepie przy zakupie nowych sprzętów AGD, IT, RTV. Często organizowane są akcje edukacyjne (np. Recykling daje Owoce) czy zbiórki elektroodpadów przez samorządy. Na terenie miast i gmin zlokalizowane są też tzw. PSZOK-i, czyli Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie bezpłatnie można odstawić np. starą lodówkę. Na rynku funkcjonują również profesjonalne firmy odbierające duże elektroodpady bezpośrednio z domów. W Polsce organizację zbiórki prowadzi m.in ERP (Europejska Platforma Recyklingu). ERP w całej Europie zebrała i przetworzyła w 2016 około 300 000 ton ZSEE. Zapowiada się, że w 2017 roku poziom ten zostanie przekroczony.


Głównym partnerem akcji „Recykling daje owoce”  w Polsce jest
Europejska Platforma Recyklingu

Pomysłodawcą akcji jest
ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski
www.cycling-recycling.eu

Akcję w Przegini organizują:
Agata Krzystanek i Agnieszka Kochanik
(z czynnym udziałem Samorządów Uczniowskich)

wiadomosci.php?dzial=2&kat=13&art=1120

Ratujmy Sokołowsko!

W dawnym sanatorium powstaje Laboratorium Kultury i Centrum Edukacji Ekologicznej EkoWieża. Zapraszamy do Sokołowska na spotkania z (...)


EkoWalentynki 2018


PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ