gohome en
Cycling-Recycling
tytul: Recykling Daje Owoce!tytul: Dziękuję za Cycling Recycling 2017!tytul: Cycling Recycling: finał w Braniewietytul: Cycling Recycling: emocjonujący dzień w Elblągutytul: Drugi dzień trójmiejskiego tourneetytul: Cycling Recycling: Gdynia - Sopottytul: Cycling Recycling: Władysławowo - Hel - Gdyniatytul: Ekopeleton na tropie śmieci
min
PRZECZYTAJ

Cycling Recycling: Gdańsk - Elbląg

Gdańszczanie, Lodzia i jej rowerowy asystent sprawili się na medal. (...)

Edukacja Recyklingowa wykonana, ścieżki rowerowe aż do Mikoszewa przetestowane, Żuławy przejechane aż do Elbląga, gdzie jutro najpierw spotkanie z setką dzieciaków z kolonii, a później wielka zbiórka elektrośmieci i jak zawsze o godz. 11 konferencja prasowa. Zapraszamy!

W tym roku „Cycling Recycling” organizuję wspólnie z

Remondis Electrorecycling i Electro-System Organizacją Odzysku.

 

  

Informacja Fundacji ProKarton.

Tylko selektywne zbieranie wszystkich opakowań i odpadów opakowaniowych stworzy warunki dla realizacji ambitnych celów recyklingowych. Opakowania wielomateriałowe (w trym kartony do płynnej żywności) muszą być zbierane w istniejących systemach selektywnej zbiórki.

Nowe Propozycje Komisji Europejskiej zakładają w nadchodzących latach znaczące zwiększenie poziomów recyklingu dla wszystkich kategorii opakowań. Aby cele te można było zrealizować konieczne jest zwiększenie poziomów selektywnej zbiórki dla wszystkich kategorii opakowań i odpadów opakowaniowych. Jednocześnie, należy stworzyć takie warunki aby recyklingowi poddawane były wszystkie nadające się do tego odpady opakowaniowe. Odpady opakowaniowe, które nie są selektywnie zbierane nie mogą być poddawane procesom recyklingu co sprawia, że ogromne ilości potencjalnych wartościowych surowców dla gospodarki ginie na składowiskach odpadów bądź ulega spaleniu.

Bardzo istotnym instrumentem mającym wpływ na zwiększenie ilości oraz jakości pozyskiwanych odpadów opakowaniowych są regulacje dotyczące standardów zbierania tych odpadów już na poziomie gospodarstw domowych. Ma to fundamentalne znaczenie dla efektywności procesu zarządzania odpadami opakowaniowymi i w ogromnym stopniu wpływa na realizacje celów w zakresie recyklingu. Od 1 lipca 2017 obowiązują przepisy dot. minimalnych standardów segregacji odpadów w gminach. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska odpady plastikowe, metalowe oraz wielomateriałowe trafiać mają do pojemnika koloru żółtego, szkło do pojemnika zielonego a papier do niebieskiego. Odpady ulegające biodegradacji (czyli na przykład resztki kuchenne) będą deponowane w pojemnikach koloru brązowego.

 

Stworzenie efektywnych systemów zbierania wszystkich opakowań i odpadów opakowaniowych zapewni odpowiednią podaż surowca, generując nowe inwestycje i innowacje w obszarze infrastruktury sortowniczej, tworząc tym samym solidne podstawy dla funkcjonowania sprawnego systemu recyklingu.

 

Jednocześnie należy wykorzystać potencjał istniejącej infrastruktury dla celów zbierania odpadów wielomateriałowych. Obecnie w niektórych Państwach Członkowskich nie ma obowiązku zbierania odpadów wielomateriałowych, co stanowi straconą szansę dla gospodarki funkcjonującej w obiegu zamkniętym. Polska na tym tle wyróżnia się pozytywnie i posiada wieloletnie doświadczenie na tym polu. Wielowarstwowe kartony do płynnej żywności są zbierane i recyklingowane już od 10 lat, a ich roczne poziomy recyklingu systematycznie rosną.

 

Zużyte opakowania to nie śmieci, lecz cenne surowce wtórne. Dlatego w interesie nas wszystkich jest aby jak najwięcej z nich było odzyskiwanych i poddawanych procesom recyklingu.

 

Fundacja ProKarton została założona przez producentów materiału opakowaniowego do mleka i soków jakim jest wielomateriałowy karton do żywności płynnej. Fundacja powstała w 2011 roku w odpowiedzi na społeczne zapotrzebowanie w zakresie edukacji ekologicznej. ProKarton promuje korzystanie z kartonów do płynnej żywności, jako opakowań nowoczesnych, gwarantujących najlepszą ochronę zapakowanej w nie płynnej żywności. Opakowania kartonowe posiadają szereg atrybutów ekologicznych, dzięki którym minimalizowaniu ulega ich wpływ na środowisko naturalne.

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

wiadomosci.php?dzial=2&kat=13&art=1120

Ratujmy Sokołowsko!

W dawnym sanatorium powstaje Laboratorium Kultury i Centrum Edukacji Ekologicznej EkoWieża. Zapraszamy do Sokołowska na spotkania z (...)


EkoWalentynki 2018


PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ