galeria  
Czyżby? Zielona trawka, a w krzakach i przy drodze śmieci. To że macie wiatraki i gaz (...)
Kopenhaga green field
galeria  
Jestem już w Danii. Pola, buraki cukrowe, mało lasów, pada, wieje (dla wiatraków świetnie), pustawo, ludzie (...)
Vordingborg
galeria  
Tak się grzałem okrążając Bałtyk.  Marzenie! Po dzisiejszym dniu Mythbusters przyjęliby mnie do swojego zespołu. Udowodniłem (...)
Sanitz k Rostocku
galeria  
To zdjęcie, tak dla pokrzepienia. Czerwcowo/lipcowa wyprawa do Brukseli miała swoje słoneczne dni. A teraz :-( (...)
Anklam
galeria  
Cokolwiek powiem i tak mi nie uwierzycie. Na dzisiejszą trasę bardziej przydałby się lodołamacz a nie (...)
Szczecin
galeria  
W sumie powinien nazywać się Gorzów Lubuski, a nie Wielkopolski. Tak czy siak, mimo huraganów, oszalałych (...)
Gorzów WLK
galeria  
Co za miły poranek. Flak w tylnim. Przez noc zeszło powietrze.Szkło! Barany, nie bijcie szkła!!!!! Szkło (...)
Zielona Góra
galeria  
A bronili Głogowa: guma na 5 km, wiatr pn zach - czyli w nos, ( a (...)
Obrona Głogowa
galeria  
Okres polskiej prezydencji w Unii Europejskiej dobiega końca 31 grudnia 2011 roku, po którym Dania przejmuje (...)
Start
min

Tetra Pak

Ochrona środowiska należy do priorytetów firmy Tetra Pak od początku jej istnienia. We wszystkich sferach naszej działalności staramy się stosować rozwiązania energooszczędne i przyjazne naturze, a ponadto aktywnie angażujemy się we wszelkie działania mające na celu ochronę środowiska.

09 grudnia 2011

 

Jan Jasiński, dyrektor ds. PR i ochrony środowiska, Tetra Pak sp. z o.o. - „Ochrona środowiska należy do priorytetów firmy Tetra Pak od początku jej istnienia. We wszystkich sferach naszej działalności staramy się stosować rozwiązania energooszczędne i przyjazne naturze, a ponadto aktywnie angażujemy się we wszelkie działania mające na celu ochronę środowiska. Firma Tetra Pak konsekwentnie dąży do tego, aby wytwarzane przez nią opakowania wywierały jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne, m.in. poprzez zmniejszanie emisji dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery w całym cyklu życia jej produktów.

Bardzo chętnie bierzemy udział w różnorodnych akcjach proekologicznych i edukacyjnych, do których należy również  "Stop CO2 – Rusz się!". Ta ciekawa inicjatywa jest bliska filozofii działania naszej firmy i wspieramy ją z prawdziwą przyjemnością. Motto Tetra Pak: »Chroni to, co dobre« dotyczy nie tylko utrzymywania stałej, wysokiej jakości produktów, ale odnosi się również do dbania o zachowanie zrównoważonego rozwoju naszej planety. Takie podejście stanowi kluczowy element długoterminowej strategii naszej firmy. Wierzymy, że akcja »Stop CO2 – Rusz się!« i kolejna spektakularna wyprawa rowerowa pana Dominika Dobrowolskiego z Wrocławia do Londynu, w ramach Europejskiej Kampanii „Świat, jaki lubisz. Klimat, który Ci odpowiada" zwiększy świadomość ekologiczną nie tylko Polaków, ale także konsumentów w całej Europie”.

Dominik Dobrowolski - „Poprzez prowadzoną przeze mnie akcję "Stop CO2 – Rusz się!" i wyprawę rowerową z Wrocławia do Londyny chciałbym zwrócić uwagę mieszkańców Polski i całej Europy na to, że każdy z nas ma wpływ na środowisko naturalne. Często zapominamy o tym, że poprzez nasze działania każdego dnia możemy zrobić coś w celu powstrzymania niekorzystnych zmian klimatycznych na ziemi, jak choćby przesiadając się z samochodu na rower.  Bardzo cieszy mnie wsparcie firmy Tetra Pak dla tej inicjatywy. Firma ta postrzega ochronę środowiska jako integralną część swojej strategii biznesowej i podejmuje odpowiedzialne działania na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Życzę nam wszystkim, aby więcej firm poszło za jej przykładem w kwestii aktywnych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego”.


O firmie Tetra Pak.

Tetra Pak jest jednym z największych na świecie dostawców rozwiązań przetwórczych i opakowaniowych do płynnej żywności. Obecnie firma działa w ponad 170 krajach na wszystkich kontynentach. Na całym świecie pracuje ponad 9 tysięcy maszyn pakujących Tetra Pak, które codziennie wytwarzają 400 milionów opakowań. Pomimo tak imponującego rozwoju, firma zachowuje profil przedsiębiorstwa rodzinnego, a główna siedziba znajduje się ciągle w miejscu jej narodzin w Lund w Szwecji.
Tetra Pak zarejestrował oddział w Polsce 29 marca 1990 roku. Jednak pierwsza linia opakowaniowa firmy ruszyła rok wcześniej w Przysusze w zakładach Hortex. W krótkim czasie Tetra Pak stał się liderem wśród dostawców opakowań do płynnej żywności w Polsce i przyczynił się do rozwoju nowych segmentów rynku produktów spożywczych, takich jak mleko UHT czy 100% soki owocowe. W Polsce działa już ponad 100 linii pakujących wyprodukowanych przez Tetra Pak. Od 1993 roku, czyli po przyłączeniu Alfa Laval, czołowego producenta urządzeń przetwórczych, firma Tetra Pak może dostarczać kompletne linie technologiczne do przetwarzania i pakowania mleka i jego przetworów, soków i napojów owocowych oraz warzywnych.
Zgodnie ze swoim mottem „Chroni to, co dobre” Tetra Pak troszczy się o to, aby żywność była bezpieczna i wszędzie dostępna. W tym celu, ściśle współpracując z wytwórcami produktów mlecznych oraz soków i napojów, firma tworzy optymalne metody przetwarzania i pakowania żywności. Motto firmy odnosi się nie tylko do atrybutów jej opakowań, ale także do wszelkich działań prowadzonych w wymiarze biznesowym, społecznym oraz środowiskowym. Zakres odpowiedzialności firmy określony jest w misji Tetra Pak. Jest ona trójstopniowa i obejmuje odpowiedzialność wobec klientów, konsumentów i społeczeństwa.
Jako wyraz troski o społeczeństwo Tetra Pak aktywnie angażuje się we wszelkie działania mające na celu ochronę środowiska, w tym także poszanowanie zasobów naturalnych ziemi. Tetra Pak dokłada wszelkich starań, aby na wszystkich poziomach działalności stosowane były rozwiązania przyjazne środowisku. Firma chce, żeby jej opakowania wywierały jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne, dlatego konsekwentnie zmniejsza emisję CO2 w całym cyklu życia jej produktów.

Działania firmy Tetra Pak na rzecz ograniczenia emisji CO2 do atmosfery.

Działania podejmowane przez Tetra Pak w celu ograniczenia emisji CO2 obejmują między innymi zapoczątkowaną w 2006 roku współpracę z międzynarodową organizacją WWF (World Wildlife Fund) w ramach projektu „Climate Savers”. Inicjatywa ta ma na celu zwrócenie uwagi firm na to, w jaki sposób mogą przyczynić się do rozwiązywania problemu zmian klimatycznych, a jednocześnie generować oszczędności i czerpać wymierne korzyści finansowe. Współpraca z organizacją WWF polega między innymi na regularnym, systematycznym monitorowaniu zużycia energii podczas prowadzonej działalności i podejmowaniu starań w celu jej bardziej efektywnego wykorzystania.

Współpraca podjęta przez  firmę Tetra Pak z WWF przyniosła już konkretne efekty. W ciągu 5 lat, od 2005 do 2010 roku, firma zrealizowała niezwykle ambitny cel w postaci ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery o prawie 13% przy jednoczesnym zwiększeniu produkcji o ponad 23%. Oznacza to, że emisja CO2 została relatywnie zmniejszona o ponad 1/3, przede wszystkim dzięki oszczędności energii oraz zwiększeniu wykorzystania źródeł energii odnawialnej.

Jednym z zobowiązań zawartych w planie środowiskowym Tetra Pak jest utrzymanie do 2020 roku emisji dwutlenku węgla na poziomie z 2010 roku, przy jednoczesnym rozwoju produkcji.

Realizacja tego zadania wymaga podjęcia odpowiednich działań mających na celu redukcję emisji CO2, takich jak wdrożenie nowoczesnych technologii i usprawnienie procesów, i to nie tylko przez firmę Tetra Pak, ale także przez jej dostawców.

min
  • W Polsce Tetra Pak aktywnie wspiera parki narodowe, a łączna liczba drzew zasadzonych w ramach programu Tetra Pak „Posadź drzewo dobrym zakupem” w 2011 roku wynosi pół miliona sztuk.
     

kontakt