gohome en
Cycling-Recycling
tytul: Stop CO2 - Rusz się!tytul: STOP CO2 - Get movingtytul: Stop CO2 – agissez!
min
Cycling - Recycling

Dekolog Bałtycki

  Bałtyk jest jednym z najmniejszych mórz świata. Jest jednocześnie morzem śródlądowym, położonym w głębi kontynentu europejskiego. Jedynym (...)
Dekolog Bałtycki
Ograniczenie stosowania nawozów azotowych i fosforowych w rolnictwie.
Zakazanie stosowania detergentów z fosforanami w gospodarstwach domowych.
Wyznaczenie i uzyskanie 90% poziomu odzysku i recyklingu odpadów.
Zatrzymanie procederu zrzucania do Bałtyku ścieków ze statków i jachtów; rozbudowa we wszystkich portach urzadzeń służących do odbierania ścieków oraz jednoczesne nakładanie wysokich kar na statki i jachty zrzucające ścieki do Bałtyku.
Zatrzymane połowów wszystkich zagrożonych wyginięciem gatunków bałtyckich ryb oraz dostosowanie połowów innych ryb do poziomu, kiedy ich populacje odnowią się, gwarantujac ich samoodtwarzanie i przetrwanie.
Utworzenie rezerwatów morskich na Bałtyku wyłączajacych eksploatację przez człowieka i slużących zachowaniu bioróżnorodności ekosystemu morza oraz odbudowie zasobów ryb, ochronie ssaków - fok i morświna.
Ograniczenie oraz zwiększenie bezpieczenstwa ruchu tankowców na obszarze Bałtyku, tworzących coraz większe zagrożenia katastrofą ekologiczna.
Obrona siedlisk nadmorskich - wydm, zatok, trzcinowisk, plaż przed niszczeniem przez dzialalność budowlaną, przemyslową i turystyczną.
Przeciwdziałanie rozpowszechnianiu się gatunków inwazyjnych w wyjatkowo wrażliwym Morzu Bałtyckim.
Wprowadzenie we wszystkich krajach nadbałtyckich prawnych i organizacyjnych rozwiązań powyższych problemów. 
 
Wszyscy jesteśmy po tej samej stronie
potrzebujemy Lasu, Morza, Ziemi
i całej dzikiej przyrody
tylko niektórzy z nas jeszcze tego nie wiedzą. 
 
 Bałtyk jest jednym z najmniejszych mórz świata. Jest jednocześnie morzem śródlądowym, położonym w głębi kontynentu europejskiego. Jedynym miejscem, gdzie łączy się przez Morze Północne z Oceanem Atlantyckim są wąskie cieśniny duńskie. W związku z tym wymiana wody w Bałtyku następuje bardzo powoli. Musi minąć 30 lat, aby została wymieszana z wodą oceaniczną. Dlatego wszystkie wprowadzane do Bałtyku zanieczyszczenia (odpady, ścieki) pozostają w nim przez okres jednego pokolenia Europejczyków. Powstające i zwiększające się każdego roku w krajach nadbałtyckich ilości odpadów, ścieki rolnicze, komunalne i przemysłowe to ogromne zagrożenia dla Bałtyku. Ścieki ze statków i jachtów, zagrożenia wielkich tankowców, zwiększają ryzyko katastrof ekologicznych. Rabunkowe odłowy ginących gatunków ryb. Brak morskich rezerwatów, które mogłyby ochronić bioróżnorodność Bałtyku. To konkretne problemy możliwe do rozwiązania. Jest jednak podstawowy warunek; mieszkańcy państw nadbałtyckich muszą zażądać od swoich rządów, aby prawnie i organizacyjnie wprowadziły poniższe 10 rozwiązań.
 
Dekolog Bałtycki
 1. Ograniczenie stosowania nawozów azotowych i fosforowych w rolnictwie.
 2. Zakazanie stosowania detergentów z fosforanami w gospodarstwach domowych.
 3. Wyznaczenie i uzyskanie 90% poziomu odzysku i recyklingu odpadów.
 4. Zatrzymanie procederu zrzucania do Bałtyku ścieków ze statków i jachtów; rozbudowa we wszystkich portach urządzeń służących do odbierania ścieków oraz jednoczesne nakładanie wysokich kar na statki i jachty zrzucające ścieki do Bałtyku.
 5. Zatrzymane połowów wszystkich zagrożonych wyginięciem gatunków bałtyckich ryb oraz dostosowanie połowów innych ryb do poziomu, kiedy ich populacje odnowią się, gwarantując ich samoodtwarzanie i przetrwanie.
 6. Utworzenie rezerwatów morskich na Bałtyku wyłączających eksploatację przez człowieka i służących zachowaniu bioróżnorodności ekosystemu morza oraz odbudowie zasobów ryb, ochronie ssaków - fok i morświna.
 7. Ograniczenie oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu tankowców na obszarze Bałtyku, tworzących coraz większe zagrożenia katastrofą ekologiczną.
 8. Obrona siedlisk nadmorskich - wydm, zatok, trzcinowisk, plaż przed niszczeniem przez działalność budowlaną, przemysłową i turystyczną człowieka.
 9. Przeciwdziałanie rozpowszechnianiu się gatunków inwazyjnych w wyjątkowo wrażliwym Morzu Bałtyckim.
 10.  Wprowadzenie we wszystkich krajach nadbałtyckich prawnych i organizacyjnych rozwiązań powyższych problemów.
 
Jestem jednym z mieszkańców kraju, który także powinien odpowiadać za czystość i ochronę Bałtyku. Dlatego na wakacje (1 lipca- 18 sierpnia 2010) postanowiłem dać dobry przykład, wsiadłem na rower i pod hasłem Cycling-Recycling - objechałem Bałtyk, promując przez 6 tys km jego ochronę.  To było moje prywatne zobowiązanie, że ja także mogę pomóc Bałtykowi.  Trasę relacjonowałem w na stronie www.cycling-recycling.eu . Choć wyprawa już dobiegła końca, cały czas można podpisywać się pod Dekologiem, stając się honorowym Ambasadorem Bałtyku! Zatem zapraszam.
 
Dziękuję Partnerom!
Koncernowi Energetycznemu FORTUM, głównemy partnerowi wyprawy oraz Fundacji PlasticsEurope Polska.
 
 
Dziękuję Patronom!
Chciałbym serdecznie podziękować za objęcie patronatem mojej wyprawy:
 • Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu
 • Przewodniczącemu Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - Posłowi na Sejm RP  Markowi Kuchcińskiemu
 • Przewodniczącej Parlamentarnej Grupy ds. Rozwoju Komunikacji i Turystyki Rowerowej - Posłance na Sejm RP Ewie Wolak
 • Prezydentowi Gdyni - Wojciechowi Szczurkowi
 • Prezydentowi Szczecina - Piotrowi Krzystkowi
 
Dziękuję mediom za promocję wyprawy oraz zamieszczenie relacji z jej przebiegu:
 
TVP Program 2, Portal www.ngo.pl , Portal www.ekologia.pl , miesięcznik Recykling,

Wywiad w gazecie.pl

Dziękuję Waldkowi Szmatule z wrocławskiej ASP za projekt logo wyprawy oraz Dobromilowi Noskowi za stworzenie promocyjnego filmu animowanego. Dziękuję Andrzejowi Mazikowi za prace nad serwisem www.cycling-recycling.eu oraz redakcję aktualności! Dziękuję Justynie Wódz z Firmy FORTUM za przygotowanie wielu ciekawych spotkań i pomoc w realizacji wyprawy! Dziękuję mojej żonie, że puściła mnie na dwa miesiące, i dzieciom że nie narozrabiały zbytnio w tym czasie. :-)

 
Zrowerowany
Dominik Dobrowolski
+48 697 092 978
wiadomosci.php?dzial=2&kat=13&art=1120

Ratujmy Sokołowsko!

W dawnym sanatorium powstaje Laboratorium Kultury i Centrum Edukacji Ekologicznej EkoWieża. Zapraszamy do Sokołowska na spotkania z (...)


EkoWalentynki 2018


PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ