EkoWalentynki 2017

1.01.2017

 

 

 

EkoWalentynki czyli kochamy recykling”

Ponad 100 miejscowości w Polsce wzięło udział w VII edycji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „EkoWalentynki – czyli kochamy recykling”. W Dzień Zakochanych - 14 lutego 2017 zainaugurowaliśmy akcję rozdając czekoladki, pierniki i lizaki w kształcie serca w zamian za przynoszone zużyte baterie oraz drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE).

Zbiórkę baterii i elektroodpadów prowadziliśmy do 22 kwietnia 2017 roku, czyli do Dnia Ziemi! W akcji brały udział wybrane szkoły, organizacje społeczne, samorządy, firmy oraz media. Tak jak w poprzednich edycjach partnerami „EkoWalentynek” były firmy: REMONDIS Electrorecycling, Electro-System Organizacja Odzysku SEiE i ERP Polska Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. - firmy, dzięki którym każdego roku wzrasta w Polsce poziom odzysku i recyklingu baterii oraz elektroodpadów.

W 2016 roku w Polsce sprzedano na rynku (wstępne dane) 600 mln sztuk baterii - czyli ok. 12.500 tys. ton. Zgodnie z prawem krajowym i Unii Europejskiej Polska miała obowiązek zebrać selektywnie 45% baterii z rynku - czyli ok. 5625 ton. Cel został osiągnięty! Szacuje się, że w roku 2017 sprzedaż baterii w Polsce wzrośnie, a razem z nią zwiększy się obowiązkowy poziom zbiórki zużytych baterii do ok. 6000 ton.

W ramach akcji „EkoWalentynki” od zeszłego roku zbieramy również elektroodpady. W 2015 roku wprowadzono na rynek 526 tys. ton nowego sprzętu i zebrano zgodnie z planami 199 tys. ton ZSEE. Szacuje się, że ilości wprowadzanego na rynek nowego sprzętu rosną średnio o 5% rocznie, czyli w 2017 roku sprzedanych zostanie około 580 tys. ton nowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Obowiązkowy poziom zbiórki wynosi 40% (liczonej od średniej sprzedaży z trzech poprzednich lat), więc w tym roku Polska musi zebrać około 210 tys. ton zużytych pralek, lodówek, komputerów i innych elektrogratów. Trzeba pamiętać, że nowa ustawa o ZSEE wprowadza podwyższone obowiązki zbierania i przetwarzania, które osiągną w 2021 roku poziom 65% masy wprowadzonego na rynek sprzętu!

W Polsce w ostatnich latach przeszkodą w zwiększaniu poziomu zbiórki i recyklingu ZSEE była szara strefa - w ubiegłych latach plagą było rozbieranie elektroodpadów w punkach skupu złomu, bez jakichkolwiek standardów jakościowych, co skutkowało zanieczyszczaniem środowiska. Obecnie największy problem stanowi wyrzucanie elektroodpadów i baterii razem z innymi odpadami komunalnymi. Dlatego tak ważna jest powszechna, ciągła i skuteczna edukacja ekologiczna!

Dlaczego nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami?
 

  • Elektroodpady są źródłem cennych surowców, które można ponownie wykorzystać, oszczędzając jednocześnie naturalne zasoby naszej Ziemi.

  • Zużyty sprzęt może zawierać substancje (np.: ołów, kadm, chrom, brom, rtęć, freon), które są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska!

  • Za wyrzucenie urządzenia w miejscu do tego nieprzeznaczonym grożą nam wysokie kary pieniężne – do 5000 zł!

Rodzaje substancji niebezpiecznych w wybranych rodzajach sprzętu:
 
Rodzaj zużytego sprzętu

Rodzaj substancji niebezpiecznych

zawartych w sprzęcie

Zagrożenie dla ludzi i środowiska

Monitory, telewizory

Arsen, ołów, kadm, chrom, rtęć

Substancje te posiadają silne właściwości trujące, mutagenne i rakotwórcze

Lodówki

Freony

Główny czynnik odpowiedzialny za powstanie dziury ozonowej

Świetlówki

Rtęć i luminofory

Rtęć powoduje zaburzenia słuchu, wzroku, mowy, koordynacji ruchowej

Komputery

Związki bromu

Powodują schorzenia układu rozrodczego i nerwowego

 

Symbol ten oznacza, że nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu i zużytych baterii razem z innymi odpadami.

Pamiętaj! Każdy z nas dzięki właściwemu postępowaniu ze zużytymi bateriami i ZSEE zapobiega

szkodliwym skutkom dla środowiska naturalnego oraz dla zdrowia ludzi i zwierząt.

BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY!

 

EkoWalentynki” organizowane są dzięki pomocy i zaangażowaniu firm,

które są liderami recyklingu elektroodpadów i baterii w Polsce i Europie:

REMONDIS Electrorecycling, Electro-System Organizacja Odzysku SEiE,

ERP Polska Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

 

Dziękujemy Partnerom akcji za pomoc w organizacji zbiórki i recyklingu zużytych baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego !

Pomysłodawcą i ogólnopolskim koordynatorem EkoWalentynek jest ekolog i  podróżnik
Dominik Dobrowolski

www.cycling-recycling.eu

Dominik Dobrowolski.

Kontakt: dominik@cycling-recycling.eu, tel. 697 092 978

cycling-recycling.eu