Cycling Recycling 2018 z Fundacją ProKarton

29.07.2018

1200 km na rowerze wzdłuż Wisły, by walczyć z zaśmieceniem polskich rzek. Dominik Dobrowolski w Jelitkowie - 28 lipca zakończył swoją wyprawę!  Tak jak rok temu podczas wyprawy wzdłuż Bałtyku tak i w tym roku Fundacja ProKarton patronowała tegorocznemu rowerowemy rajdowi wzdłuż Wisły. Stoimy na stanowisku, że zaśmiecanie szczególnie cennych przyrodniczo terenów nadwiślanych jest nie tylko nieetyczne, ale jest również przejawem marnotrawienia cennych surowców. W myśl zasady „Nie ma śmieci, są surowce” zużyte opakowania nie powinny trafiać do rzek, lasów czy na wysypiska, ale być selektywnie zbierane, a następnie poddawane recyklingowi, ponieważ stanowią cenny surowiec wtórny, z którego, jak to ma miejsce np. w przypadku kartonów do napojów można odzyskać celulozę, którą używa się ponownie do produkcji różnego rodzaju papierów i tektur – podkreśla Jan Jasiński, prezes Fundacji ProKarton.