Cycling Recycling 2018

15.12.2017

Wszystko się zaczęło się w 2010, kiedy postanowiłem objechać Bałtyk na rowerze. Przez 6 tys. km cyclingu spotykałem się z mieszkańcami, organizacjami społecznymi, samorządowcami, dziennikarzami, namawiając wszystkich do wspólnej troski o Bałtyk, do nieśmiecenia i do recyklingu. Tak narodził się pomysł strony internetowej, na której zachęcałbym do ekologii. Oczywiście strona została nazwana www.cycling-recycling.eu .
Następnie narodził się pomysł cyklicznych wypraw rowerowych na rzecz recyklingu i walki z zaśmieceniem środowiska o nazwie "Cycling Recycling". W ostatnich wyprawach czynnie biorą udział wolontariusze REMONDIS Electrorecycling i Electro-System Organizacji Odzysku, firmy te są też głównymi partnerami wypraw, podczas których już okrążyliśmy Polskę i zwiedziliśmy oraz posprzątaliśmy polskie wybrzeże. Informacja o wyprawach: https://www.facebook.com/cycling.recycling/
Jakie plany na 2018? Przygotowujemy teraz trasę i montujemy zespół do wyprawy. Zapraszamy też do przyłączenia się do wspólnego cyclingu i recyclingu. Wszystko wskazuje na to, że tym razem nasze rowerowanie odbędzie z prądem :-), czyli od źródeł Wisły aż do Bałtyku, wzdłuż Królowej Polskich Rzek. Z chęcią spotkamy się podczas trasy z mieszkańcami, organizacjami, samorządowcami i mediami, dla których przygotujemy, jak zawsze, edukacyjne i ekologiczne akcje, podczas których namawiać będziemy do selektywnej zbiórki i recyklingu elektrośmieci i baterii.

Cycling Recycling - Bałtyk 2017
Cycling Recycling - Bałtyk 2017
Cycling Recycling - Bałtyk 2017